Privacy Verklaring

INOTEC Noodverlichting BV, gevestigd aan de Laan van de Kreeft 155, 7324 BX Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Verklaring. Met onze website verzamelen en verwerken wij diverse persoonsgegevens van haar  bezoekers. INOTEC is hiervoor verantwoordelijk en in deze Privacy Verklaring lichten we toe welke gegevens we verzamelen, wat we daarmee doen en welke rechten u heeft.

Algemene bezoekgegevens

Wij houden algemene bezoekgegevens bij over het gebruik van onze website. Hiervoor registreren wij het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren voordat we deze gebruiken. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat wij in bepaalde gevallen persoonsgegevens opslaan. Zo gebruiken we persoonsgegevens voor:

 • U te voorzien van de gevraagde informatie
 • Het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het versturen van opvolgmails
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website

Persoonsgegevens die wij verwerken

INOTEC Noodverlichting BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Cookie  ID
 • Locatiegegevens
 • Klik- en surfgedrag

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

INOTEC Noodverlichting BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • INOTEC Noodverlichting BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

INOTEC Noodverlichting BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van INOTEC Noodverlichting BV) tussen zit.

Bewaartermijn

INOTEC Noodverlichting BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om die doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen persoonsgegevens aan derden & vertrouwelijkheid

INOTEC Noodverlichting BV gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens en verstrekt deze uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies (sessiecookies) en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Inzien, aanpassen of verwijderen persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door INOTEC Noodverlichting BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info(at)Inotec-noodverlichting.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

INOTEC Noodverlichting BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

INOTEC Noodverlichting BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Inotec-noodverlichting.nl

 

Door het toepassen van o.a. virusscanner software en firewalls heeft INOTEC Noodverlichting BV passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Uw gegevens worden door Inotec verstuurt via een beveiligde internetverbinding en maakt gebruik van een veilige website. Een veilige website kunt u herkennen aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Links naar andere websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met onze website zijn verbonden. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.