Onderhoud Centrale Noodverlichting

Lage TCO en hoge beschikbaarheid in het onverhoopte geval van nood

CAPEX: De aanschaf en implementatie van een centrale noodverlichtingsinstallatie is 1.

OPEX:  Het correct up and running houden / onderhouden van een nieuwe of bestaande centrale noodverlichtingsinstallatie is 2.

CAPEX + OPEX = Total Cost of Ownership (TCO). Ofwel de totale kosten voor het beschikbaar hebben / houden van de noodverlichting conform wet en regelgeving over de looptijd van een gebouwgebonden centrale noodverlichtingsinstallatie.

Onderhoud en Inspectie door INOTEC ontzorgt en verlaagt kosten aan uw noodverlichting

Indien u INOTEC inschakeld voor Service en Onderhoud aan een bestaande installatie zal INOTEC allereerst een "nulmeting" verrichten. Dat houdt in dat de status van uw noodverlichtingsinstallatie wordt vastgesteld. Daarbij wordt de technische status in kaart gebracht en wordt bepaald in welke mate de installatie voldoet aan de op dat moment geldende wet- en regelgeving. De bevindingen worden helder en duidelijk gerapporteerd en waar nodig worden aanbevelingen gedaan.

Voordat u een Service en Inspectie overeenkomst kan afsluiten met INOTEC dient de Centrale Noodverlichtingsinstallatie in correcte staat gebracht te worden. INOTEC kan u daarbij van dienst zijn voor de meest voorkomende merken en typen. Zo zijn bijvoorbeeld de 230V centrales van het type CPS220 / 48.0 van "Van Lien" van het Merk INOTEC.

Wet en Regelgeving Onderhoud Centrale Noodverlichting

Waarom onderhoud en inspectie aan Noodverlichting?

Net als bij allerlei andere gebouwgebonden installaties zijn Noodverlichtingsinstallaties ook onderhevig aan veroudering en is derhalve onderhoud van toepassing.

Wettelijke verplichting noodverlichting

Gezien het feit dat Noodverlichting een onderdeel is van de brandveiligheid van een publiekelijk toegankelijk object, is het wettelijk verplicht adequaat service en onderhoud aan uw noodverlichtingsinstallatie te, laten, verrichten. Elke gebouweigenaar of gebouwbeheerder is hiertoe verplicht!

Wettelijk kader noodverlichting:

 • Bouwbesluit 2012

  • specificeert de zorgplicht in artikel 1.16 specifiek voor aanwezige installaties. Dit omvat zowel het functioneren als adequaat beheren, onderhoud en controleren van installaties, zodanig dat er geen onveilige situaties ontstaan.
 • Arbowet 

  • de zorgplicht van de werkgever richt zich op de veiligheid van de werkomgeving. In het kader hiervan moet de werkgever de maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer tijdens het werk schade lijdt. Eventuele schadeplicht kan een werkgever voorkomen als hij kan aantonen dat de zorgplicht is nagekomen. Of indien de schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet van de werknemer.

Noodverlichting Normen

 • NEN-EN 50171

  • deze norm geeft aan hoe een Centrale Noodverlichtingsinstallatie af fabriek opgebouwd dient te zijn. Om zeker te stellen of een centrale noodverlichtingsinstallatie hieraan voldoet, vraag om een certificaat van een onafhankelijk certificeerings-instituut (b.v. DEKRA)
  •  
 • NEN-EN 50172

  • deze norm biedt richtlijnen waarop en hoe vaak inspectie, onderhoud uit te voeren en wat in het logboek geregistreerd dient te staan. Bij noodverlichting met Automatische Functie Test functie dienen de resultaten elke maand verwerkt te worden in het logboek! Dit geldt voor zowel decentrale als centrale noodverlichtingsinstallaties. 
 • ISSO-publicatie 79 inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties

  • deze publicatie omschrijft hoe op uniforme wijze de functionaliteit van de noodverlichtingsinstallaties door inspectie en onderhoud kunnen worden gewaarborgd.

Belangrijk om te weten vanuit de NEN-EN 50171:

 • De levensduur van batterijen van een correct uitgedachte 24V Centrale Noodverlichtingsinstallatie bedraagt minimaal 5 jaar bij correct jaarlijks onderhoud. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de veroudering van de batterijen over tijd (verouderingsfactor) 
 • De levensduur van batterijen van een correct uitgedachte 230V Centrale Noodverlichtingsinstallatie bedraagt minimaal 10 jaar bij correct jaarlijks onderhoud. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de veroudering van de batterijen over tijd (verouderingsfactor)