Noodverlichting Bouwbesluit 2012 | Voorschriften en Normen

Noodverlichting Bouwbesluit

In het Bouwbesluit zijn noodverlichting eisen opgenomen. Ook over het onderhoud van de noodverlichting staan in het Bouwbesluit 2012 voorschriften.

Voorschriften Noodverlichting Bouwbesluit

In het Bouwbesluit zijn voorschriften opgenomen over vluchtmogelijkheden, noodstroomvoorzieningen en vluchtwegaanduidingen. Deze voorschriften gelden voor bestaande bouw en nieuwbouw.

Bouwbesluit Voorschriften Noodverlichting

De wetgeving over noodverlichting staat omschreven in hoofdstuk 6 van het Bouwbesluit, onder artikel 6.1, 6.3 en 6.6. 

Bouwbesluit Artikel 6.1

Artikel 6.1 van het het Bouwbesluit gaat over de verlichting van gebouwen. Hierin is opgenomen "Een bouwwerk heeft een zodanige verlichtingsinstallatie dat het bouwwerk veilig kan worden gebruikt en verlaten.".

Hierbij is een tabel opgenomen die laat zien aan welke eisen gebouwen moeten voldoen gebaseerd op hun gebruiksfunctie.

Zo gelden voor een gebouw met een bijeenkomstfunctie andere voorschriften dan voor een gebouw met een sportfunctie. Via de tabel is vervolgens te zien welke noodverlichting bij welke gebruiksfunctie van een gebouw hoort. 

Bouwbesluit Artikel 6.3 

Artikel 6.3 van het het Bouwbesluit zijn de volgende punten opgenomen over de noodverlichting van gebouwen:

 • Een verblijfsruimte voor meer dan 75 personen en besloten ruimtes waardoor vluchtroutes uit die verblijfsruimte voeren hebben noodverlichting.
 • Een onder het meetniveau gelegen functieruimteheeft noodverlichting.
 • Een besloten ruimte heeft noodverlichting. 
 • Een wegtunnelbuis heeft noodverlichting.
 • Noodverlichting geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

Bouwbesluit Artikel 6.6

Artikel 6.6 van het Bouwbesluit gaat het over vluchten bij brand. Ook hierbij is een tabel opgenomen die laat zien aan welke eisen een gebouw moet voldoen op basis van de gebruiksfunctie. Ook hierbij is in de tabel opzoeken welke voorschriften van toepassing zijn op welk soort gebouw.

Wet- en regelgeving rondom noodverlichting

Het Bouwbesluit 2012 is niet de enige plaats waar eisen zijn vastgelegd over de noodverlichting. Het Bouwbesluit en de Arbowet bestaan in principe naast elkaar. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met voorschriften vanuit de NEN, EN, ISO en ISSO.

 • Bouwbesluit 2012 noodverlichting
 • Arbowet noodverlichting
 • NEN-normen noodverlichting
 • EN-normen noodverlichting
 • ISO-normen noodverlichting
 • IEC-normen noodverlichting

Inotec en Bouwbesluit voorschriften over Noodverlichting

Door alle regelgeving is het niet eenvoudig om vast te stellen waar noodverlichting precies gemonteerd moet worden en hoeveel armaturen nodig zijn in een specifiek geval. 

Als noodverlichting specialist kan Inotec u hierbij helpen. Onze adviseurs doen de hele dag niet anders. Zij zijn voor vrijblijvend advies altijd  bereikbaar op: +31 55 355 12 01