Dynamische vluchtrouteaanduiding voor Theaters Tilburg

Theaters Tilburg verbetert brandveiligheid Concertzaal met Dynamic Escape Routing

Theaters Tilburg bestaat uit de Schouwburg, Concertzaal, Studio en Filmzaal Tilburg. Eén culturele onderneming met een breed scala aan podiumkunsten en film. Na een uitvoerige analyse van de mogelijkheden viel de keuze op de centraal ingerichte en het eenvoudig op afstand te beheren Dynamische vluchtrouteaanduiding oplossing van INOTEC. Daarbij was het een groot voordeel dat op dat zelfde moment de brandmeldinstallatie vervangen werd en dat de bestaande bekabeling en algemene verlichting voor een groot deel hergebruikt kon worden.

Meer functionaliteit
Het kunnen dimmen van de vluchtwegaanduiding armaturen, conform wet en regelgeving, in de verschillende zalen was een belangrijke eis. De brandveiligheid, mede op basis van nood- en vluchtwegverlichting, moest beter. Daarnaast moest de oplossing eenvoudig op afstand te beheren zijn, onderhoudswerkzaamheden sterk vereenvoudigd worden en beduidend TCO gunstiger zijn dan het oude.

Toekomstvast
Opdrachtgever wil op termijn nood- en vluchtwegverlichting van de verschillende locaties via één beheerplatform centraal op afstand kunnen beheren, waarbij men ook gedetailleerde inzage heeft in het hart van de oplossing, de batterijen. Dit is mogelijk met INOWEB i.c.m. INOWEBCONTROLE en het Batterij Controle Systeem (B.C.S.).

  

Vertrouwen
Het gaf opdrachtgever vertrouwen dat INOTEC een van de weinige end to end fabrikanten van centrale noodverlichting oplossingen in Nederland is en voorop loopt in de ontwikkeling van nieuwe oplossingen zoals o.a. de D.E.R. oplossing. Opdrachtgever heeft met de INOTEC oplossing bewust gekozen voor een duurzame en toekomst vaste oplossing.

Dynamic Escape Routing
Een groot voordeel van de keuze voor INOTEC is de Dynamic Escape Routing (D.E.R.) oplossing. De Brand Meld Centrale is gekoppeld met de D.E.R. controller. Als er sprake is van een ontruiming, ingegeven door de rookmelders in het pand, zullen alleen de werkelijk veilige vluchtroutes dynamisch worden aangeduid en zullen de vluchtroutes die niet veilig zijn worden “geblokkeerd” door het oplichten van een rood matrix kruis en het pictogram van desbetreffende armatuur zal niet branden.

De notificatie van de betreffende rookmelder(s) wordt dus niet alleen doorgezet naar de B.M.C. maar ook naar de D.E.R. controller die op haar beurt conform wet en regelgeving geactiveerd wordt en daarmee bijdraagt aan een significant hogere "brandveiligheid" van het gebouw, een veiligere evacuatie en kortere evacuatietijd.

Ogenschijnlijke veilige vluchtroutes worden uitgesloten wanneer deze geblokkeerd zijn door vuur, rook en/of giftige gassen gedetecteerd door de aanwezige rookmelders. Zo voorkomt men dat het grote publiek juist op basis van de traditionele statische vluchtwegaanduidingen (pictogrammen) via die ruimten willen vluchten waar zich juist de calamiteit (rook, vuur, vrijgekomen giftige gassen) voordoet.