Noodverlichting is een gebouwgebonden installatie!

Indien het gaat om een noodverlichtingsproject, lijkt de uitspraak “even makkelijk decentraal” snel op te gaan. Daarbij wordt dan in de praktijk wel "even snel" voorbij gegaan een een x-aantal cruciale parameters die van wezenlijk belang zijn voor uw klant of uzelf bij de keuze van haar of uw nieuwe gebouwgebonden noodverlichtingsinstallatie.

In bepaalde situaties is het toepassen van een decentrale oplossing duidelijk, zoals bijvoorbeeld projecten met <50 armaturen in 'n relatief standaard omgeving. In de praktijk ziet eindgebruiker, adviseur en installateur echter in dat een centraal noodverlichtingssysteem meestal de voorkeur geniet van de eindgebruiker of Design, Build and Maintain (DBM) c.q. DBFMO partij indien deze de voor- en nadelen van beide oplossingsrichtingen correct / objectief naast elkaar uitgelegd krijgt.

Valkuil
Doordat Nederlandse fabrikanten van noodverlichting zelf geen centrale noodverlichtingssystemen conform (NEN)- EN 50171 ontwikkelen en produceren, ontmoedigen zij al jaar en dag het gebruik van centrale noodverlichting oplossingen of presenteren zij de mogelijke voordelen hiervan niet of nauwelijks objectief (benadrukken veelal alleen de vermeende nadelen), wat begrijpelijk is.

Hierdoor "grijpt" de markt vooralsnog echter wel bijna standaard naar decentrale noodverlichting armaturen zonder correct in kaart te brengen, naast de initiële investering, wat bijvoorbeeld de onderhoudskosten zijn over de looptijd van een gebouwgebonden noodverlichtingsinstallatie, of het nu een project betreft van 10, 100-den of zelfs 1.000-den armaturen.

We geven u bij deze graag enkele belangrijke parameters die spreken voor een centrale oplossing en van belang zijn bij een juiste keuze.

Parameter 1: Noodverlichting is een gebouwgebonden installatie!
De levensduur verwachting van een noodverlichtingsinstallatie bedraagt in veel gevallen 15 - 20 jaar of zelfs meer, zoals dat ook geldt voor vele ander typen gebouwgebonden installaties. Daarmee is enkele uren meer plannen in de planfase eenvoudig gerechtvaardigd. T.o.v. een decentrale oplossing zijn maar een paar eenvoudige aanvullende parameters noodzakelijk, welke in de meeste gevallen al beschikbaar zijn vanwege de informatie reeds benodigd voor de andere gebouwgebonden installaties, zoals de Brand Meld Installatie en Lichtinstallatie, om te komen tot een toekomstvast en flexibele centrale noodverlichtingsinstallatie.

Parameter 2: Significant Total Cost of Ownership (TCO) gunstiger!
Bij een decentrale oplossing bevat elk armatuur een batterij. Bij een centrale oplossing zijn 2 of 4 (24V) of 18 (230V) batterijen noodzakelijk binnen het INOTEC portfolio. De TCO van de oplossing wordt bepaald door de hoogte van de initiële investering en net zo belangrijk zo niet veel belangrijker door "de kosten voor het up and running houden conform wet en regelgeving van de installatie over de looptijd".

Wil de eindgebruiker van de noodverlichtingsfunctionaliteiten deze conform wet en regelgeving onderhouden, zijn o.a. de volgende grofstoffelijke kosten te calculeren:

Decentraal

  1. Arbeid voor jaarlijkse controle van alle armaturen en de status hiervan correct in een logboek registreren.
  2. Aanschaf van een groot aantal batterijen 1 x in de 4 jaar.
  3. Arbeid voor het 1 x in de 4 jaar uitwisselen van de batterijen.

Centraal

  1. Automatische logboekgegevens registratie en arbeid voor 'n eenvoudige visuele controle.
  2. Aanschaf van 2,4 of 18 batterijen. 2 of 4 stuks 1 x in de 5 jaar of 18 stuks 1 x in de 10 jaar.
  3. Arbeid voor het 1 x in de 5 of 10 jaar uitwisselen van 'n klein aantal batterijen op 'n centrale locatie.

Hierbij zijn de onderhoudsvoordelen van een centrale oplossing, zoals bijvoorbeeld armaturen op grote hoogte of omgevingstemperaturen die buiten de grenzen van een decentrale batterij vallen, niet uitgedrukt in harde kosten. Lees hier voor meer argumenten.

Parameter 3: Hogere uptime en beheersbaarheid over de looptijd van de installatie!
Bij een centrale oplossing zal automatisch een notificatie afgegeven worden per sms of e-mail bij een defect in een armatuur of een van de individuele centrale delen zoals van elk afzonderlijke 12V batterij d.m.v. het Batterij Controle Systeem BCS. Hierop zal betreffende onderhoudsverantwoordelijke direct acteren om de storing te verhelpen en wel op 'n centraal punt waar men eenvoudig bij kan. Bij een decentrale oplossing bevat elk armatuur een batterij met bijbehorende elektronica. Wanneer een defect optreedt in een decentraal armatuur wordt dit in de praktijk veelal niet automatisch gedetecteerd en of vindt geen automatische notificatie plaats op een centrale locatie of wordt het defect niet gezien als urgent. In de praktijk wordt het defect pas hersteld wanneer meerdere / "voldoende" armaturen defect zijn of de jaarlijkse controle plaatsvindt als deze al plaatsvindt i.v.m. de relatief hoge kosten. Dit leidt defacto tot een afbreuk van de beschikbaarheid van de decentrale noodverlichtingsinstallatie.

Parameter 4: Grote flexibiliteit!
Indien de basis van een centrale noodverlichtingssysteem correct is gedimensioneerd, rekening houdend met enige toekomstige groei zoals dat bijvoorbeeld ook gedaan wordt met gebouwgebonden flexibele UTP datanetwerken, dan is deze oplossingsvorm flexibeler en veel beter beheersbaar dan een decentrale oplossing. Bij 'n noodzakelijke wijziging aan betreffende gebouw zal het systeem uiterst eenvoudig aangepast kunnen worden door de toegepaste intelligentie, Joker Techniek, in het systeem.

Parameter 5: Algemene verlichtingsarmaturen met dubbelfunctie!
Daar waar geen separate noodverlichtingsarmaturen geplaatst mogen of kunnen worden, bijvoorbeeld vanwege esthetisch oogpunt, montagehoogte, omgevingstemperaturen, onderhoud of investering, kunnen algemene verlichtingsarmaturen eenvoudig een dubbelfunctie gegeven worden. In de praktijk kunnen vele soorten algemene verlichtingsarmaturen in allerlei scenario's eenvoudig via een centrale noodverlichtingsinstallatie worden ondersteunt. Of het nu gaat om 292W LED Highbay's (24.000lm), 50W LED lichtlijn armaturen met lichtregelfunctionaliteit of eenvoudige 26W LED Downlighters. Ongeacht het opgenomen vermogen van betreffende armatuur, kan deze zowel centraal als decentraal eenvoudig aan en uitgeschakeld worden door toepassing van een juiste adresmodule.

Parameter 6: Verbetering bedrijfsresultaat door kostenverlaging!
De kans bestaat dat de initiële investering in een compleet gebouwgebonden centrale noodverlichtingsinstallatie hoger ligt dan dat van een decentrale oplossing, maar zeker niet per definitie! Ook al is de initiële investering hoger, niet zelden wordt een rendement van >500% over 'n 10-30% meer-investering gerealiseerd. Hierbij is de Terug Verdien Tijd (T.V.T.) ook kort / gunstig.

Objectief advies met gezond verstand
Voor de duidelijkheid: Elk type noodverlichtings-oplossingsvorm heeft zijn voor- en nadelen, afhankelijk van het type project, en worden alle 3 geleverd door INOTEC. Het is dus niet zo dat een decentrale oplossing per definitie beter of goedkoper is dan een centrale oplossing of andersom indien o.a. bovenstaande parameters meegenomen worden bij de definitieve keuze!

Wenst u als eindgebruiker, architect, adviseur of installateur samen met ons een objectieve oplossing en T.C.O. calculatie te maken voor 2 of 3 oplossingsrichtingen, of het nu om renovatie of nieuwbouw gaat, neem dan s.v.p. contact op met ons op en laat u zich in een persoonlijk gesprek ook positief verrassen, zowel financieel als technisch.